Digital arbetsmiljö är en webbplats om konsekvenserna av vår alltmer datoriserade arbetsmiljö.

Jonas Söderströms porträttAnsvarig är Jonas Söderström. Jag är verksam som konsult och föreläsare inom användbarhet, kommunikation och digital arbetsmiljö. Ett urval av föreläsningar och artiklar ser du här under. Är du intresserad, kontakta mig på jonas@kornet.nu.
Om digital arbetsmiljö
Dåliga digitala arbetsmiljöer skapar frustration, stress, och till slut ohälsa. De belastar hjärnan och minnet mer än armbågar eller axlar.

Insikten om detta har länge saknats både i arbetslivet och i forskningen. Det är fortfarande vanligt att man lägger skulden för problem med omänskliga datasystem på människan.

Jag har utarbetat en förklaringmodell kring sambandet mellan datorisering och ökande stress och ohälsa. Våren 2007 utkommer jag med boken "Jävla skitsystem!"

Webbplatsen ser lite halvdan ut - och kan just nu inte uppdateras, eftersom det tekniska verktyget bakom sajten ironiskt nog havererat!
Sagt om Jonas
"...den svensk som kommer närmast titeln webbanvändbarhetsguru..." *
Kommande föreläsningar och kurser
29 nov: Jävla skitsystem!, Utbildning i verksamhetsstyrning för controllers och ekonomichefer, SIFU, Sthlm
Tidigare föreläsningar:
19 sep: Jävla skitsystem! Astra-Zeneca, Södertälje (kväll)
19 sep: Jävla skitsystem! TCO, Stockholm (morgon)
15 sep: Digital arbetsmiljö Arbetsmiljöverket, Sthlm
6 sep: Jävla skitsystem!Söderstörns Högskola
18 aug: Jävla skitsystem! Prevent, Stockholm
31 maj: Jävla skitsystem! Administratörskongressen 2006, Sthlms universitet
13 maj: Hjärnans ergonomi, Sveriges Facköversättares årsmöte, Stenugnsbaden
4 april: Jävla skitsystem! Frukostseminarium, Ergonomisällskapet, Sthlm
Ett urval artiklar med eller av Jonas:
Ta makten över datorn! Du&jobbet, juni 2006

Användarna måste kopplas in i tid, Arbetarskydd, 28 april 2006

Pistvakt i PC-åldern, Lön&Jobb, mars 2006

Error 3452 + alt + delete = ingen control, Arbetarskydd dec 2005

Maja Aase: Datorhelvetet, datorhelvetet... Lön&Jobb, nov 2005

Användarovänliga datasystem gör oss sjuka, Arbetsliv okt 2005

Glöm inte hjärnans ergonomi, Mikrodatorn, sep 2005

Människan glöms när tekniker styr, Lön&Jobb sep 2004

Webben ligger 50 år efter, CAP&Design, maj 2004*) Ur Johan Hjelm: Mobilisera webben (Studentlitteratur, 2004), citerat från sidan 125.
6 feb 2007

Jonas om "Jävla skitsystem" hos sex TCO-förbund

Idag (6 februari) talar jag om "Jävla skitsystem!" hos DataForum, som är ett samarbete mellan se TCO-förbunden, som präglas mycket av datorarbete: det är Finansförbundet, FTF, HTF, SIF, Försvarsförbundet och Fackförbundet ST.

Glädjande nog är seminariet fullbokat (165 personer) - vilket å andra sidan tyvärr betyder att det inte ärt någon större chans att komma in.

Med de neddragningar, som regeringen nu gör inom myndigheter och forskning på arbetsmiljöområdet, är det nog just fackföreningsrörelsen som måste engagera sig på ett helt nytt sätt för att vi ska komma framåt.

Du kan hämta presentationen här: del 1 och del 2.


19 sep 2006

Frukostseminarium på TCO Development

Frukostseminarium Jävlaskitsystem på TCO Development

Frukostseminariet "Jävlaskitsystem" på TCO Development den 19 september var välbesökt - cirka 70 personer - och gav många intressanta synpunkter.

Du kan ladda hem presentationen från TCO Developments frukostseminarium. Den är på 7 megabyte och innehåller över hundra bilder - jag har så svårt att rensa ... (Flera av bilderna visades aldrig på själva seminariet.)

Det finns också ett kort referat från seminariet hos FTF:s medlemstidning Försäkring och Finans.

Checklista för nya system

Vad ska man tänka på när nya system är på väg in på arbetsplatsen? Här är min lista, avsedd för användarna för att bevaka sina intressen i processen:
  1. Finns det ett tidigare system? Kräv att det utvärderas innan det nya köps in eller börjar utvecklas. Vad var bra, vad var dåligt?
  2. Kräv att det finns klara effektmål för vad systemet ska uppnå. Kräv en plan för utvärdering och uppföljning.
  3. Kolla med användarna på företag eller organisationer där systemet använts tidigare. Var extra vaksam på nya system som inte använts tidigare.
  4. Kräv en redovisning av vad det nya systemet kommer att kräva i form av underhåll, uppdateringar, nya säkerhetsrutiner. Följ upp och kontrollera den efter införandet.
  5. Kräv att en person med kompetens inom användbarhet finns med som er ambassadör under HELA utvecklings- och implementeringsperioden.
  6. Kräv ordentligt planerad tid för utbildning, träning och stöd av arbetsgivaren, och en plan för att sätta in extra resurser vid införandet.
13 sep 2006

"Jävla skitsystem" på Södertörns Högskola

sodertorn_2006_small.jpg

I förra veckan föreläste jag om digital arbetsmiljö för elever i medieteknik på Södertörns Högskola (fast det är inte jag framme vid skärmen på bilden, utan Hannes Eder från Institutionen för medieteknik, som var värd för föreläs ningen).

Det känns förstås extra roligt att få föreläs a för dem som håller på att utbilda sig för att bygga framtidens datasystem.

Så småningom kommer både ljud- och videoinspelning att finns på institutionens sida för gästföreläsningar - botanisera gärna där redan nu, för där finns massor av intressanta saker!

Presentationen från föreläs ningen finns att ladda ner här:
del 1 och del 2.

09 sep 2006

Usel digital arbetsmiljö på SVT

124 medarbetare på Sveriges Televisions nyhetsredaktion har skrivit ett protestbrev till ledningen mot SVT-redaktionernas centrala arbetsverktyg, datasystemet Meta2, skriver Journalisten

Freddie Ekman, redaktör på Rapport, är bedrövad över det nya systemet. - Meta2 har varit riktigt opålitligt, och jag tycker att det är egendomligt att man inte haft bättre framförhållning. Det handlar om mitt enda stora arbetsinstrument, som används för körschema, personalfiler, arkivering, allt.
Skälet till att det uppgraderade Meta2-systemet togs i drift i maj var att man behövde ha tillgång till dess funktioner inför valet, och de driftsansvariga har framhållit att systemet fungerade väl under testen. Teknikprotest på SVT, journalisten.se (5 sep 2006)

Redaktionerna på SvT har tidigare drabbats av mycket stora problem med det digitala redigeringssystemet Easy Cut och grafikdatorn Caspar, som infördes i kraftigt buggiga versioner utan att ha testats tillräckligt, med otillräcklig support och dålig utbildning. Under 2004 och 2005 kördes medarbete på stationer runt om i landet i botten av de opålitliga och trilskande systemen.


25 jun 2006

Ny teknik utan tillräcklig tid att lära in

Ny teknik utan tillräcklig tid att lära in, ovanpå sjukskrivningar utan vikarier och förlängd arbetstid har fått sjuksköterskorna på strålbehandlingsavdelningen på sjukhuset i Lund att protestera i ett brev till sina chefer.
"Sju sjuksköterskor av 57 är långtidssjukskrivna på strålbehandlingsavdelningen, varav fyra på heltid, och det finns inga vikarier att tillgå. För att arbeta som sjuksköterska på avdelningen krävs nämligen specialistutbildning.

Samtidigt har en ny skiktröntgenapparat introducerats och ett nytt bildtagningssystem införts, utan att personalen känner att de har fått tillräckligt med tid avsatt för att lära sig den nya tekniken."
Sydsvenskan: Strålsköterskor slutkörda
Verksamhetschefen har svårt att förstå varför personalen är stressad. Räknat i timmar har avdelningen mer resurser nu än för ett är sedan, och eftersom alla fått jobba övertid i maj är vårdköerna lägre än samma tid förra året.

Detta verkar falla in i mönstret: Flera system införs samtidigt. Arbetsledningen förstår inte vikten av utbildning, stöd vid införande och träning i ny teknik. Ny teknik och ett antal närliggande faktorer leder till inlärningsproblem på en helt ny skala, och därmed stress och nedsatt prestationsförmåga.

24 jun 2006

Diskkrasch förstörde patientdata

Vårddokumentation och bokningar som rör tusentals patienter vid sju vårdcentraler och hemsjukvården har gått förlorad i en allvarlig IT-krasch, rapporterar Göteborgs-Posten (Datorkrasch hot mot patienter, 20 juni 2006).

"- Jag har aldrig tidigare varit med om en så här allvarlig händelse, säger primärvårdsdirektör Bo Ragnmar."

Det har han kanske inte, men den är ju inte unik. I december 2002 kraschade datorer med patientdata för sex vårdcentraler samt några barnavårdscentraler och andra vårdinrättningar i Stockholm. Mer än 90.000 patienter drabbades. Bokningar och journalanteckningar försvann. (Läs mer om detta och om kubakrisen (!) i notisen "Inget kan gå fel, Blind Höna 27 dec 2002)

Sådant ska inte kunna hända, sa man då. Också. Och det ska i alla fall inte kunna hända igen. Sa man då.

"Att de inte kommer bort" är en av de saker som IT-företagen gång på gång framhåller som de elektroniska journalernas fördel över pappersjournaler.

Det är dock sällsynt att tiotusentals pappersjournaler bara blir till stoft så där på en gång.

19 jun 2006

"Så gör ni för att inte fastna i datorfällorna

duojobbet_small.jpg

Tidningen Du&Jobbet har en rejäl intervju om digital arbetsmiljö med mig i det senaste numret.

På nätet finns hela artikeln bara för prenumeranter (eller biblioteksbesökare; webbkoden finns i papperstidningen). Men ett kortare referat ("Fastna inte i datorfällorna") finns hos tidningens utgivare Arbetsmiljöforum.

Extra roligt är att en av tidningens målgrupper är skyddsombuden. De har en nyckelroll för att få bättre datasystem på arbetsplatserna - men de måste få kunskap om vad de ska vara uppmärksamma på.

18 jun 2006

Ny text På Kornet: Pistvakt i PC-åldern

Solig tur i snöig liftNågot håller på att gå förlorat i delar av arbetslivet. Har du också märkt det?

Det har varit temat för några notiser på Blind Höna senaste tiden (till exempel Ett allt stelare samhälle och "Det är systemet..." - från Kista).

Nu finns det en ny text På Kornet om Pistvakt i PC-åldern, eller: Det går inte för systemet. (faktiskt aktuell även mitt i sommaren, trots sin rubrik...).

Vad tycker du? Datatekniken ger oss stora möjligheter - men begränsar den också? Eller skyller folk systemet för att det är bekvämt? Negligerar man den kunskap människor har - och finns det en övertro på siffror?

Försöker vi automatisera verksamheter som inte enkelt låter sig fångas i processer, modeller och förutbestömda flöden? Kan man gåra systemen bättre? Eller kan de faktiskt vad de ska - är det utbildning och införandestöd som felar?

15 jun 2006

Dagens "Det är systemet..."

Hos Fritidsresor.
- Hej, jag ska betala en resa jag bokade häromdagen.
- Har du något bokningsnummer?
- Javisst, XXXXXXX.
- Jaha ... fem personer till Barcelona, stämmer det?
- Javisst, precis.
- Vilket pris fick du för resan?
- 13.655 kronor skulle det vara.
- Ja, och jag för fram 14.900.
- Va?! Men det står 13.655 här på min bokningsbekräftelse?!
- Jodå, det stämmer säkert, men det är nämligen så att vårt system av sig självt lägger till ytterligare en person på flygresan. Men jag måste ringa och kontrollera med dom som har den har totalbilden, kan du hänga kvar? (...) Du, dom svarar inte, kan jag få ditt telefonnummer så kan jag ringa dig under dagen? Det kan bli inom tio minuter eller ett par timmar, jag vet inte när.

(I allt övrigt, vill jag framhålla, har Fritidsresors service var utmärkt och personalen trevlig...)

Fortsättning: Mer från systemets inre!

Relaterat på Blind Höna: Ett allt stelare samhälle

03 jun 2006
31 maj 2006

Föreläsning i Aula magna

Den 31 maj föreläs te jag om digital arbetsmiljö för drygt tusen universitetsadministratörer från hela landet, i Stockholms universitets Aula magna. Du kan ladda hem min presentation "Jävlaskitsystem" dauml;rifrån i PowerPoint-format (5 MB, 85 bilder) om du vill.

Det var mycket spännande att stå där nere på scenen - aulan är ett magnifikt rum. (Bilden nedan är en suddig mobilkamerabild, men den bästa jag har för tillfället. Mer dokumentation kommer förhoppningsvis upp så småningom på administratörskonferensens hemsida).

univadmin.jpg

Mest uppmuntrande var att se att så många räckte upp händerna som svar på moderatorn Maria Borelius fråga, om de kände att de vågade säga ifrån mot dåliga datasystem på jobbet. (Om det då för någon effekt är förstås en annan fråga, minst lika intresant.)

Andra föreläs are under dagen var Bodil Jönsson och Fredrik Härén från interesting.org.


29 maj 2006

Ett allt stelare samhälle

Tyvär, det funkar inte för systemet- Hej, kanelbullarna är visst slut. Då kan jag väl få en munk med kaffet för samma pris istället?
- Nej, det går inte. Det är ett helt annat pris.
- Men vad kostar en munk?
- Tio kronor.
- Och vad kostar kanelbullen?
- Tio kronor.
- Men då är det ju samma pris?
Uppgiven gest mot kassaterminalen:
- Jo, men det går inte för systemet.

Uppdaterat: Mer på Blind Höna om "Det är systemet" och stelare samhällen.

Sök


Kategorier
Artiklar och media
Checklistor och hjälp
Fallstudier
Forskning
Föreläsningar
Ladda ner
Ohälsans orsaker
Månadsarkiv
september 2006
juni 2006
maj 2006
april 2006
mars 2006
februari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augusti 2005
juli 2005
juni 2005
maj 2005
september 2003
augusti 2003
juni 2003
juli 2002
Länkar
På Kornet
RSS-flöden (XML)
Publiceras med
Movable Type 3.33